Genieten van een belastingvoordeel van 30% bij kwijtschelding huur aan ondernemingen

Genieten van een belastingvoordeel van 30% bij kwijtschelding huur aan ondernemingen

Begin april werd een nieuwe maatregel ingevoerd ter ondersteuning van ondernemingen (winkels, restaurants, fitnesscentra, cafés, …) die hun handelszaak verplicht dienden te sluiten omwille van de COVID-19 maatregelen. De vaste kosten zoals huur bleven veelal verderlopen waardoor de ondernemingen (nog meer) in liquiditeitsproblemen dreigen te komen.

In het geval de verhuurder een vrijwillige kwijtschelding van de huur en eventuele huurvoordelen (doorrekening van onroerende voorheffing) over de maanden maart, april en/of mei 2021 verricht, zal deze een fiscaal voordeel ontvangen. Indien je als ondernemer een pand huurt voor je beroepsactiviteiten is het interessant om dit aan te kaarten bij de verhuurder. We lijsten hierbij even kort de aandachtspunten op.

 

Richtlijnen

 

Het pand dient in België gelegen te zijn en verhuurd of tegen een vergoeding ter beschikking gesteld te worden. Een handelshuur is niet noodzakelijk; het mag ook een erfpachtovereenkomst of een brouwerijcontract zijn.

 

De huurder dient een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uit te oefenen of een kleine vennootschap te zijn; dient actief te zijn en moet ingeschreven zijn als een vestigingseenheid op het adres van het gehuurde goed. De huurder heeft zijn onderneming verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie. Take-away tijdens de verplichte sluiting is toegelaten. Indien echter de onderneming gesloten werd omwille van een sanctie, opgelegd na een inbreuk van de corona maatregelen, kan er niet genoten worden van deze fiscale maatregel.

 

Belangrijk is dat de huurder geen huurachterstallen had op 12 maart 2020 en dat de onderneming niet in moeilijkheden is op het moment van kwijtschelding van de huurprijs (faillietverklaring ingesteld, gerechtelijke reorganisatie, in vereffening, alarmbelprocedure).

 

De verhuurder zelf mag geen band hebben met de huurder:

  • de huurder mag niet de echtgenoot of wettelijke of feitelijke partner zijn van de verhuurder noch kind, ouder, broer of zus
  • de verhuurder mag geen bedrijfsleider zijn van de vennootschap aan wie hij het pand verhuurt. Echtgenoten, de wettelijke of feitelijke samenwonende partners, kinderen, ouders broers en zussen zijn ook uitgesloten

 

Als verhuurder dien je dus vrijwillig en definitief te beslissen om de huurprijs geheel of gedeeltelijk (voor minstens 40 %) kwijt te schelden voor de maanden maart, april en mei 2021, voor het beroepsgedeelte. Uiteraard komt het eventuele deel dat privé wordt bewoond niet in aanmerking voor de maatregel. Deze kwijtschelding moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst die uiterlijk 15 juli 2021 aan de belastingadministratie dient bezorgd te worden. Je kan de modelovereenkomst hier vinden.

 

Het fiscaal voordeel

 

Waaruit bestaat nu het fiscale voordeel? Het bedrag is 30 % van de kwijtgescholden huur met een dubbele beperking:

  • het maximumbedrag van de kwijtgescholden huur is € 5.000 per maand en per huurovereenkomst
  • de verhuurder mag maximaal € 45.000 aan huur kwijtschelden.

 

Tenslotte is nog een algemene antimisbruikbepaling van toepassing: de kwijtgescholden huur mag later niet gecompenseerd worden met een niet-verantwoorde verhoging van de huurprijs.

 

Chris Van Hoof 

Accountancy Adviseur