Het belang van financiële planning

Het belang van financiële planning

Bij de aanvang van een nieuw jaar staan heel wat ondernemers stil bij de resultaten van 2020 en vragen ze zich tegelijkertijd af wat 2021 te bieden heeft.
Vandaag is het meer dan ooit belangrijk om samen met jouw dossierbeheerder na te denken over financiële planning en er zo in 2021 voor te zorgen dat jouw onderneming financieel gezond zal blijven.

 

Belang van een sterk ondernemingsplan

Het financieel plan maakt onderdeel uit van het ondernemingsplan waarbij de onderneming doelstellingen voor korte, middellange en lange termijn opmaakt. Doelstellingen dienen SMART te zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en gebaseerd op een bepaald Tijdschema.

Duidelijkheid scheppen over het budget voor het volgende jaar is een eerste stap: tracht je inkomsten en uitgaven in te schatten voor elke maand zodat je inzicht krijgt in welke richting je resultaat zal evolueren en of je activiteit rendabel zal zijn. Op basis hiervan kan je nagaan of er verborgen kosten in je onderneming terecht komen die je mogelijks kan verminderen of zelfs (tijdelijk) schrappen. Heb je voor de inkomsten die je wil genereren investeringen of uitgaven nodig? Indien ja, hoe zal je deze gaan financieren?

 

Stel je kasplanning op

Kasplanning vormt een onderdeel van het financiële plan en tracht in kaart te brengen hoeveel liquide middelen (zijnde gelden) je nodig zal hebben om je activiteit uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 

 • betaaltermijn van klanten en leveranciers
 • uitbetaling van lonen en wedden
 • huurinkomsten of -uitgaven
 • aflossingen van kredieten
 • vaste kosten: energie, schoonmaak, …

 

Btw-inkomsten en -uitgaven verdienen hierbij speciale aandacht. Btw is geen kost of opbrengst in de boekhoudkundige zin, maar ze genereert wel inkomsten en uitgaven.
Deze btw-inkomsten en -uitgaven worden per maand of kwartaal doorgestort naar, of teruggevraagd van de btw-administratie. Veelal is dit per kwartaal en kunnen de maandelijkse btw-voorschotten ervoor zorgen dat je geen verrassing hebt op het moment dat btw moet worden betaald.

 

Ratio analyse: is alles in evenwicht?

Op basis van de huidige cijfers en het budget kan de financiële gezondheid van de onderneming bepaald worden. Een ratio analyse geeft een algemeen beeld van het financiële evenwicht van de onderneming en tracht, onder andere, een antwoord te geven op onderstaande vragen:

 • is er voldoende werkkapitaal (liquide middelen) om de uitgaven en geïnvesteerde activa te financieren. Enkele vragen die je jezelf kan stellen zijn:
  • heeft mijn onderneming een te grote voorraad of lang openstaande handelsvorderingen?
  • hoe worden deze gefinancierd: door het ingebrachte kapitaal en opgebouwde reserves of door een externe financiering?
  • dien ik voorraad af te bouwen en de betaling van mijn openstaande verkoopfacturen beter op te volgen?
 • is mijn onderneming solvabel zodat ze de schulden op lange termijn kan terugbetalen?
 • welke omzet moet ik als ondernemer genereren om toch minstens de kosten te dekken: de zogenaamde break-even analyse.

 

Bovenstaande schetst maar een beknopt overzicht van financiële planning. Spreek er zeker over met je dossierbeheerder. Samen kan je zo de basis te leggen van een financieel gezonde onderneming.

 

Chris Van Hoof
Accountancy – Adviseur Groep Anthonissen