Het corona overbruggingsrecht in 2021: een update

Het corona overbruggingsrecht in 2021: een update

Aangezien de gevolgen van de crisis nog heel groot zullen zijn in 2021, heeft de regering de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht verlengd tot minstens 31 maart 2021.

Het dubbel overbruggingsrecht werd vandaag verlengd voor de maand februari en dat aan dezelfde voorwaarden als voordien. Hoe de situatie in maart zal zijn is nog niet helder op vandaag. Ofwel komt er opnieuw een verlenging van de huidige situatie ofwel evolueert het crisis overbruggingsrecht naar een systeem gebaseerd op 3 pijlers. Verderop lichten we toe wat deze voor jou betekenen.

Let wel, dit artikel omschrijft de grote lijnen en houdt rekening met de situatie vandaag de dag. Je kan steeds terecht bij je sociaal verzekeringsfonds voor meer details.

Laat ons eerst even stil staan bij het crisis overbruggingsrecht in januari en fabruari 2021.

 

1. Situatie januari en februari 2021

 

De dubbele uitkering die ook al beschikbaar was eind 2020 werd voor januari & februari verlengd.

 

Kort samengevat:

  • bij verplichte sluiting of afhankelijkheid van een sector die volledig is moeten sluiten kan je dubbel overbruggingsrecht aanvragen
  • take away of click & collect is toegelaten
  • bij deelse afhankelijk van een verplicht gesloten sector heb je geen recht op dubbel overbruggingsrecht.

 

Onderstaand schema licht de mogelijkheden toe voor januari en februari.

 

 

We geven ook mee dat het Vlaams Beschermingsmechanisme niet meer van toepassing is voor 2021. Je kan de steun voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 nog wel aanvragen tot en met 15 februari 2021.

 

2. Vanaf maart 2021

 

Vanaf maart wijzigt de situatie enigszins en wordt er met verschillende pijlers gewerkt. De overheid bekijkt of het dubbel overbruggingsrecht ook nog verder doorgetrokken kan worden in maart 2021.

 

a. De 1e pijler: verplichte sluiting (maart 2021)

Ben je verplicht je activiteit volledig te sluiten omwille van de overheidsmaatregelen dan kan je de 1e pijler van het overbruggingsrecht aanvragen.

Let op, voorzie je take away of click & collect, dan kan je de 1e pijler niet aanvragen, maar wel de 2e pijler.

Wie recht heeft op welke steun ontdek je hier:

 

 

b. De 2e pijler: verplichte sluiting (maart 2021)

 

Vanaf 1 januari 2021 treedt de 2e pijler in werking wanneer je omzetcijfer aanzienlijk daalt als gevolg van de coronacrisis. De 2e pijler is van toepassing voor alle sectoren.

 

De voorwaarden:

 

  • 40% omzetverlies kunnen aantonen in de maand voorafgaand aan de maand waar je steun voor vraagt in vergelijking met dezelfde periode in 2019
  • je moet 4 kwartalen van de afgelopen 16 kwartalen betaald hebben (starters = 2 kwartalen)
  • je mag in deze periode geen andere financiële uitkering hebben genoten (1e pijler of dubbel overbruggingsrecht)

 

Wie recht heeft op welke steun ontdek je hier:

c. De 3e pijler: korte onderbreking omwille van quarantaine of zorg voor een kind

 

Als je min. 7 opeenvolgende dagen in quarantaine moet of 7 kalenderdagen (niet opeenvolgend, wel tijdens dezelfde kalendermaand) de zorg voor een kind moet opnemen kan je mits bewijsvoering het overbruggingsrecht 3e pijler aanvragen.

Er zijn twee uitzonderingen, mensen die besmet terugkomen uit een rode zone of mensen die van thuis kunnen werken, kunnen geen aanspraak maken op deze steunmaatregel.

Wie recht heeft op welke steun ontdek je hier:

 

We hebben de verschillende types van crisis overbruggingsrecht voor de maanden februari/maart 2021 even voor je samengevat:

 

Hoe moet je aanvragen?

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden bij je Sociaal Verzekeringsfonds vóór het einde van het 2e kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de maand zich bevindt waarop de aanvraag betrekking heeft.
De aanvragen voor de maanden januari tot maart 2021 moeten dus ten laatste ingediend worden tegen 30 september 2021.

 

En wat met het klassieke overbruggingsrecht?

Al van bij aanvang van de gezondheidscrisis in maart 2020 heeft de regering het corona overbruggingsrecht in het leven geroepen. Deze vorm van steun bestaat naast het klassieke overbruggingsrecht. Het klassieke overbruggingsrecht is toepasselijk in geval van faling, collectieve schuldenregeling én bij gedwongen onderbreking (o.a. door economische impact).

De coronacrisis heeft een economische impact en voldoet dus aan deze voorwaarde. Je kan het klassiek overbruggingsrecht aanvragen wegens gedwongen onderbreking door economische moeilijkheden dan ook aanvragen (deze is ook gekend onder de naam klassiek overbruggingsrecht 3e pijler… niet te verwarren met het corona overbruggingsrecht 3e pijler). Bekijk dit dus steeds zeker als alternatief.

 

Heb je vragen? Je kan steeds bij je dossierbeheerder terecht. Ook je sociaal verzekeringsfonds kan je verder op weg helpen.

 

Ellen Jelders

Groep Anthonissen

14/01/2021