Het (fiscale) pensioensparen: sta tijdig stil bij je pensioen

Het (fiscale) pensioensparen: sta tijdig stil bij je pensioen

Via de website mypension.be kan je een simulatie maken van het wettelijk pensioen dat je zou verkrijgen na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt 850 euro per maand. Het absolute maximum voor een zelfstandige, die zijn hele loopbaan de maximum sociale bijdrage betaalde, loopt op tot 1.350 euro.

Velen schrikken echter van het lage pensioen dat hen maandelijks zal worden toegekend na een leven lang werken. Rekening houdende met de gewenste levensstandaard en uitgave patroon na pensionering is het dan ook nodig om hier zo vroeg mogelijk in je actieve carrière bij stil te staan.

Er zijn verschillende manieren om het werkelijke pensioen aan te vullen. Een eerste aanvulling kan gevonden worden in het (wettelijk) pensioensparen.

Jaarlijks kan je een maximum bedrag storten wat ook een fiscaal voordeel levert in de vorm van een belastingvermindering bij de aangifte personenbelasting. Vandaag heb je de keuze uit twee maximum bedragen. Enerzijds kan je sparen tot een maximum van 980 euro (inkomsten 2019) en hiervoor een belastingvermindering genieten van 30%. Anderzijds kan je opteren voor het maximum bedrag van 1260 euro (inkomsten 2019) wat een belastingvermindering oplevert van 25%. Hierbij is het wel belangrijk te weten dat zodra je meer stort dan 980 euro, de belastingvermindering terugvalt naar 25%. Spaar je bijvoorbeeld 1000 euro, dan kan je slechts 250 euro belastingvermindering genieten, wat minder is dan 294 euro (980 euro aan 30%).

Fonds of verzekering?

Pensioensparen is mogelijk binnen een pensioenspaarfonds of -verzekering. Bij sparen via een spaarfonds (Tak23) kies je voor een product waarbij de intrest, noch het kapitaal gewaarborgd is.  Je loopt dus het risico dat jouw pensioenspaarpotje als gevolg van een beurscrash of financiële crisis (cfr 2008) lager uitvalt dan wat je voor ogen had. In het positieve geval zal het genomen risico uiteraard resulteren in een hoger rendement van jouw spaargeld. Vooral voor mensen die vroeg instappen en dus een lange investeringsperiode hebben, kan deze spaarvorm interessant zijn.

Toch belasting?

Je geniet jaarlijks een belastingvoordeel van 25% of 30%. Maar dit is niet het volledige verhaal. Wanneer je de leeftijd van 60 jaar bereikt zal er van de gespaarde reserve een anticipatieve heffing worden afgetrokken. Deze belasting bedraagt 8% van de gespaarde reserve (kapitaal en gegarandeerd rendement). Deze wordt door uw bank ingehouden.

Stortingen vanaf 60 jaar

De bedragen die je stort na de anticipatieve heffing zijn niet meer aan enige belasting onderhevig. Hierdoor is het dus zeker interessant om vanaf dat moment het verhoogde bedrag van 1.260 euro te storten.

Is alleen dit fiscaal pensioensparen voldoende om je pensioen aan te vullen? Waarschijnlijk niet maar het is alvast een eerste optimale aanvulling.

Andere mogelijkheden zijn terug te vinden in het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en het POZ (Eenmanszaken) of de IPT (zaakvoerders). Lees ook zeker even een van onze vorige berichten rond dit topic.

Neem voor bijkomende inlichten gerust contact op met uw dossierbeheerder of KMO Team Verzekeringsadvies.