Het rouwverlof is uitgebreid sinds 25 juli 2021

Het rouwverlof is uitgebreid sinds 25 juli 2021

In het parlement werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op rouwverlof uitbreidt. Het aantal dagen rouwverlof wordt uitgebreid van 3 naar 10 dagen voor het overlijden van een echtgenoot of samenwonende partner of kind.

Die 7 bijkomende dagen moeten binnen het jaar na het overlijden worden opgenomen.

De dagen rouwverlof worden, net als andere dagen rouwverlof, als klein verlet beschouwd. De nieuwe regels treden op 25 juli 2021 in werking voor overlijdens vanaf die dag.