Het UBO register: verplicht opladen van je documenten voor 30/04

Het UBO register: verplicht opladen van je documenten voor 30/04

Ten laatste eind 2019 diende elke vennootschap of vereniging de uiteindelijke begunstigde(n) te registeren in een online portaal van de overheid met als doel de natuurlijke personen die een zeggenschap of controle uitoefenen over een rechtspersoonte identificeren.  Het UBO is een middel om de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan door vast te stellen wie er effectief achter een juridische constructie staat (zeggenschap) of er economisch voordeel kan uithalen (eigendomsbelang).  

 

Geen eenmalige verplichting 

 

Na de initiële registratie van 2019 dient elke vennootschap jaarlijks de informatie over haar UBO te bevestigen. Voor 2020 is dat omwille van technische redenen automatisch gebeurd maar voor 2021 zal je dit zelf moeten doen of dit laten regelen door uw dossierbeheerder.  

Je beschikt over een termijn van 12 maanden die begint te lopen vanaf de laatst aangebrachte wijziging in het register. Stel dat je registreerde op 31 maart 2019dan moet je voor 31 maart 2021 de jaarlijkse bevestiging te doen.  

Effectieve wijzigingen naar aanleiding van aan- of verkoop van aandelen, aandeelhoudersovereenkomsten, … dienen binnen de maand te gebeuren. De termijn van de jaarlijkse bevestiging begint dan te lopen vanaf het moment van de geregistreerde wijziging.  

 

Nieuwe wijziging in oktober 2020 

 

Voor 11 oktober 2020 was het niet verplicht om een document (aandeelhoudersregister, statuten, notariële akte aanwezigheidslijst algemene vergadering, …) als staving toe te voegen aan de registratie. Je had toen de vrije keuze.   

Na 11 oktober 2020 werd het verplicht deze documenten toe te voegen. Ook wanneer deze documenten niet bij de initiële registratie werden toegevoegd heb je dus nog tot 30 april 2021 om dit in orde te brengen 

 

Chris Van Hoof

Accountancy Adviseur – vennoot