Hoe cashflow genereren

Hoe cashflow genereren

Cash wordt gegenereerd door verkopen en leningen en stroomt het bedrijf weer uit via betalingen van kosten en terugbetalingen van leningen. Een onderneming kan winst maken en onvoldoende cash genereren of omgekeerd verlies maken en voldoende cash genereren. Cashflow is één van de belangrijkste parameters voor ondernemingen aangezien men niet aan bedrijfsvoering kan doen zonder liquide middelen op de rekening te hebben. Hieronder geven we enkele tips om je cashflow te verbeteren.

 

1. Versnel je inkomende kasstromen

Optimaliseer je processen zodat uitgaande facturen zo snel mogelijk opgesteld en bezorgd worden aan je klanten. We zien zeer vaak dat facturen maar 1 keer per maand opgemaakt worden en dat de klant ook nog eens een betaaltermijn van 30 dagen heeft. Als het werk in het begin van de maand gebeurd is en men factureert pas op het einde van de maand moet je 2 maanden wachten op je geld wat nefast is voor je cashflow. Kosten voor de gedane werken zijn dan ook reeds gemaakt en door het uitblijven van de betaling van je facturen kom je zelf in moeilijkheden om de facturen van je eigen leveranciers te betalen. Digitale facturen en een geautomatiseerd facturatiesysteem kunnen hierbij helpen.

Het is ook mogelijk om klanten die binnen een zeer korte termijn betalen een betalingskorting te geven, op deze manier motiveer je klanten die voldoende cashflow hebben om sneller te betalen.
Bij grotere projecten is het ook aan te raden om met voorschotten te werken. Dit gebeurt voornamelijk wanneer er materialen op voorhand besteld moeten worden. Op deze manier moet je het project van je klant niet voorfinancieren.

 

2. Kredietwaardigheid van je cliënteel

Check steeds vooraf de kredietwaardigheid van je klanten en prospecten. Hoe mooi de opdracht soms ook kan lijken, mogelijk heeft een prospect elders al betalingsachterstanden en komt hij nu schulden bij jou maken. Voor een BV of NV kan je steeds de jaarrekening van de betrokken onderneming gratis consulteren via de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

 

3. Debiteurenbeheer

Het is belangrijk om klanten een sterk signaal te geven dat je je debiteurenbeheer correct en strikt opvolgt. Een 1ste, 2de en laatste aanmaning zijn meestal voldoende alvorens je een invorderingsprocedure dient op te starten. Bij een invorderingsprocedure zal een incassobureau ook nog steeds eenmalig het pad van een minnelijke procedure aanbieden aan je klant. Indien een betaling dan nog steeds uitblijft zal er een gerechtelijke procedure opgestart worden met een dagvaarding, zitting en uitvoering tot gevolg.

 

4. Vertraag de uitgaande kasstromen

Een van de eenvoudigste manieren om meer cashflow te genereren is de volledige betalingstermijn die vooropgesteld is door je leveranciers te benutten. Indien je 30 dagen betalingstermijn geniet, betaal je facturen dan ook niet onmiddellijk bij ontvangst.

5. Hou je voorraad beperkt

Probeer steeds een grote voorraad te voorkomen en optimaliseer deze zodat je wel steeds je cliënteel tijdig kan bedienen. Voorraad is bedrijfskapitaal waar men geen facturen mee kan betalen alvorens deze ten gelde is gemaakt. Stel dat je te veel voorraad hebt aangekocht en je met een verouderde voorraad blijft zitten die in waarde is verminderd omdat er reeds nieuwere modellen uit zijn. De vooropgestelde cashflow zal hierdoor niet gerealiseerd kunnen worden en lager uitvallen.

 

6. Spring slim om met je kasstromen

Tracht binnen je onderneming steeds slim om te gaan met je liquide middelen. Indien je investeert in nieuwe activa zoals machines, bedrijfswagens, e.d. sluit hier dan gerust een lening voor af. Het afsluiten van kredieten binnen een onderneming is erg gebruikelijk. Investeringen dienen namelijk steeds over enkele jaren afgeschreven te worden, maar je dient de volledige factuur onmiddellijk te betalen. Dit zorgt voor een hogere uitgaande kasstroom dan gemaakte kost.

 

Een voorbeeldje:

Vennootschap heeft € 110,00 op de rekening en plant een investering van € 100,00 welke over 5 jaar fiscaal afgeschreven moet worden. De winst voor de investering bedraagt € 100,00.

Resultaat (in €)   Casflow zonder lening (in €)   Cashflow met lening (in €)
Winst 100 Op rekening 110 Op rekening 110
Afschrijving 20 Investering 100 Investering 100
Intrest op lening 2 Belastingen 16 Lening 100
Resulaat 78 Cashflow -6 Aflossing lening 20
Belastingen 15.6 Intrest op lening 2
Winst na belastingen 62.4 Belasting 15.6
Cashflow 72.4

 

Je merkt op dat wanneer er geen lening wordt aangegaan, er een kastekort is van € 6,00 wat nefast kan zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Een lening van € 100,00 vangt dit kastekort op en zorgt voor een positieve cashflow van € 72,40.

 

Heb je vragen? Neem zeker contact op met je dossierbeheerder.