Impact van de Brexit op facturatie en btw

Impact van de Brexit op facturatie en btw

Zoals je wellicht weet is het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020 definitief uit de EU getreden. Voor ondernemers die diensten of goederen leveren aan ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrjik heeft dit een aantal belangrijke gevolgen op het vlak van facturatie en btw. Daarnaast is een Brexit veerkracht subsidie mogelijk via Vlaio die ondernemers steunt die een deel van hun afzet verliezen.  We lichten beide hieronder kort toe. 

 

BTW – implicaties 

 

UitvoerVanaf 1 januari 2021 is een levering van goederen (exclusief installatie/montage in het VK) van en naar het VK geen intracommunautaire levering of verwering meer maar zal dit een uitvoer / invoer worden.  Wat betreft een levering met verzending van goederen van België naar het VK betekent dit dat de levering nog steeds vrijgesteld zal zijn, maar dat de vermelding op de verkoopfactuur nu zal aangepast worden maar ‘Vrijgesteld – Uitvoer – artikel 39 § 1 of 2 van het Wetboek BTW.   

Voor een invoer van goederen is nu btw bij aankomst verschuldigd maar deze zal in principe via de douaneaangifte betaald worden.  

Wat betreft de levering van diensten in een B2B omgeving, dus tussen 2 belastingplichtigen, zijn er geen grote veranderingen. Op basis van de regels van de plaats van de dienst, zal de dienst geacht worden plaats te vinden in het land van de afnemer, dus het VK.  

Tenslotte zal een teruggave van Britse btw voor aankopen vanaf 1 januari 2021 in het VK dienen te gebeuren en niet langer via Intervat/VAT refund. Een verzoek tot teruggave van aankopen tot en met december 2020 dient vóór 31 maart 2021 te gebeuren waar dit normaal vóór 30 september kan. Doe dit dus tijdig, mocht dit het geval zijn voor jouw onderneming. 

 

Brexit veerkracht subsidie 

 

Aangezien het VK de vierde belangrijkste handelspartner is van Vlaanderen zal de uitstap van het VK voor een groot aantal Vlaamse ondernemers directe gevolgen hebben. Denk maar aan het wegvallen of verminderen van een belangrijke afzetmarkt. 

Kmo’s die met de hulp van een consultant/studiebureau een duurzame en strategische transformatie willen ondergaan om nieuwe afzetmarkten te zoeken, nieuwe producten of diensten aan te bieden of een nieuwe businessmodel willen implementeren komen hiervoor in aanmerking. 

VLAIO zal voor een deel van de eigen personeelskost en de erelonen van de dienstverlener tussenkomen. Zo zal de subsidie maximum 50 % van de projectbegroting bedragen met een maximum van EUR 50.000 per onderneming (gelijk te verdelen over de kosten van eigen personeel (omscholing, overhead,..) en de kosten van de dienstverlener. 

 

Heb je vragen hieromtrent? Contacteer dan zeker je dossierbeheerder. 

 

Chris Van Hoof 

Accountancy Adviseur