Impacteert corona fiscale controles?

Impacteert corona fiscale controles?

De fiscus heeft aangekondigd dat omwille van het Corona virus de niet-essentiële / minder dringende controles ter plaatse zullen worden uitgesteld. Dit met als doel om zoveel mogelijk fysieke contacten te beperken.

 

Wil dit zeggen dat er minder kans is op controle? Waarschijnlijk niet. De fiscus heeft namelijk tal van mogelijkheden om controles op afstand uit voeren en beschikt daarvoor over heel wat (digitale) middelen. Controles kunnen bijgevolg meer en meer op afstand worden uitgevoerd. Dit is een trend die zich reeds enkele jaren doorzet.

 

Via MyMinFin , een online platform, kan je al heel wat data en informatie terugvinden waarover de fiscus ook kan beschikken. Dit gaat van attesten voor het invullen van je belastingbrief en de woning(en) die je bezit, maar ook de akten die notarissen voor jou opmaken tot huurcontracten en veel meer.

 

De laatste jaren ontvangt de fiscus ook, veelal automatisch, inlichtingen van buitenlandse overheden over je inkomsten, vastgoed en buitenlandse rekeningen. Zodat je deze zeker niet zal vergeten aan te geven, kan je ze ook terugvinden op het online platform.

 

Daarnaast gebruikt de fiscus ook datamining om dossiers te selecteren voor controle of vinden er jaarlijks zogenaamde thematische controles plaats. Vorig jaar informeerde de fiscus dat ze verhoogde controles zouden uitvoeren op:

  • Naleven van de voorwaarden inzake liquidatiereserve;
  • Niet aangegeven buitenlandse inkomsten;
  • Niet-recurrente kosten (kosten van uitzonderlijk omvang of impact);
  • Omzetcijfers die abnormaal blijken in verhouding tot de sector;
  • Correcte aangifte van inkomsten uit verhuur van onroerend goed voor professionele doeleinden.

 

 

Conclusie, het is niet omdat er minder controles ter plaatse worden uitgevoerd dat de kans vermindert om gecontroleerd te worden. De controles worden wel specifieker en meer gericht vooral door de impact van de alsmaar grotere digitalisering in het bedrijfsleven en samenwerking tussen de overheden.

 

Tip bij een fiscale controle. Je kan je als onderneming laten verzekeren om in geval van fiscale controle de kosten van accountant, advocaat en eventueel gerechtskosten te dekken. Vraag meer info bij uw dossierbeheerder.