Inhaalrustdagen 2017 in de bouwsector (PC nr. 124)

Inhaalrustdagen 2017 in de bouwsector (PC nr. 124)

In de bouwsector (PC nr. 124) wordt de arbeidsduurvermindering bereikt door toekenning van 12 inhaalrustdagen per jaar. Op die manier wordt de wekelijkse arbeidsduur die effectief 40 uur bedraagt, op jaarbasis tot 38 uur teruggebracht. Deze 12 inhaalrustdagen worden gedeeltelijk via collectieve arbeidsovereenkomst en gedeeltelijk via koninklijk besluit toegekend.

Inhaalrustdagen 2017

Voor het jaar 2017 zijn de inhaalrustdagen als volgt vastgesteld:

 • dinsdag 3 januari
 • woensdag 4 januari
 • donderdag 5 januari
 • vrijdag 6 januari
 • donderdag 13 april
 • vrijdag 14 april
 • vrijdag 26 mei
 • hoofdperiode (8 dagen): 22, 26, 27, 28 en 29 december 2017

In principe is het verboden om de arbeiders op deze inhaalrustdagen tewerk te stellen.  In afwijking op dit verbod mogen de arbeiders wel gedurende deze rustdagen tewerkgesteld worden:

 • wanneer zij belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
 • in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan door artikel 12 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

Feestdagen in 2017

 • Zondag 1 januari
 • maandag 17 april
 • maandag 1 mei
 • donderdag 25 mei
 • maandag 5 juni
 • vrijdag 21 juli
 • dinsdag 15 augustus
 • woensdag 1 november
 • zaterdag 11 november
 • maandag 25 december

De feestdag van 1 januari 2017, die op zondag valt, moet vervangen worden door maandag 2 januari 2017. Voor de vervanging van de feestdag van zaterdag 11 november kan een akkoord op ondernemingsniveau worden gesloten, zo niet wordt maandag 13 november de vervangende feestdag.