Je eigen vermogen opbouwen na corona: ontdek de wederopbouwreserve

Je eigen vermogen opbouwen na corona: ontdek de wederopbouwreserve

Het is geen verrassing dat de coronacrisis het eigen vermogen en de solvabiliteit van vele vennootschappen zwaar heeft geraakt. Om de impact wat te beperken zijn er enkele fiscale maatregelen ingevoerd.  Het carry-back principe gaf de gelegenheid om de fiscale verliezen tegen een belastbaar resultaat van vorig aanslagjaar af te zetten, met als doel de belastingfactuur van 2019 te beperken.

 

Naast de carry back van verliezen is de wederopbouwreserve ingevoerd. Deze is gericht op de structurele eigenvermogensopbouw van vennootschappen. Het doel van de wederopbouwreserve is het belastingvrij opbouwen van het eigen vermogen in de toekomst.  Als je “het onaantastbaarheidsprincipe” (afzonderlijk geboekt op passiefrekening belastingvrije reserves) respecteert kan je het belastbare resultaat van boekjaren 2021-2023 (aj 2022-2024) tijdelijk vrijstellen van vennootschapsbelasting. Zo kan een onderneming zijn eigen vermogen en solvabiliteit opbouwen en tewerkstelling behouden.  De aanleg van de reserve is een mogelijkheid maar geen verplichting.  De vrijgestelde reserve zal vroeg of laat toch belast worden.

 

Voorwaarden

 

In principe komen alle vennootschappen -klein en groot- in aanmerking.  Een vennootschap moet een boekhoudkundig bedrijfsverlies hebben in boekjaar 2020 (code jaarrekening 9901).  Als een onderneming bedrijfswinst heeft kan het geen gebruik maken van deze maatregel.  Zelfs als het door financiële lasten verlies gaat maken.

Een aantal vennootschappen zijn van deze maatregelen uitgesloten o.a. de bedrijven die eigen aandelen inkopen, dividend uitkeren, kapitaal verminderen (en daardoor het eigen vermogen verminderen), onderneming in moeilijkheden op 18/03/2020 of in staat van vereffening, …

 

Maximumbedrag van de wederopbouwreserve (*)

 

Eerste beperking

het maximumbedrag van de aan te leggen wederopbouwreserve is beperkt tot het boekhoudkundig verlies van het boekjaar dat afsluit in 2020 (afwijkingen voor gebroken boekjaren)

 

Tweede beperking

De wederopbouwreserve mag nooit hoger zijn dan €20 miljoen.

 

Derde beperking

De wederopbouwreserve per belastbaar tijdperk is beperkt tot de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk.

 

Belastbaarheid wederopbouwreserves

 

Je moet rekening houden met een gehele of gedeeltelijke belastbaarheid voor:

  • uitkeringen uit het eigen vermogen
  • daling van personeelskosten (bezoldigingstest: minder dan 85% van grootboekrekening 62 bezoldiging ten opzichte van het jaar ervoor).

 

Eigenaardigheid

 

Bij het Carry – back principe keek men naar de eerste bewerking vennootschapsbelasting waar de coronapremies gecorrigeerd waren en je van bovenvermeld systeem kon gebruik maken als men winst had door de coronapremies.  Bij het principe van wederopbouwreserves kijkt men naar de bedrijfswinst en kom je niet in aanmerking voor dit systeem.

 

Besluit

 

Deze wederopbouwreserve laat toe om de winsten op een fiscaal vriendelijke manier binnen de vennootschap te houden en het eigen vermogen terug op een behoorlijk niveau te brengen. Er zijn echter heel wat voorwaarden aan verbonden die jaarlijks moeten opgevolgd worden. In het kader van de heropstart van een activiteit is dit een aangename maatregel. Bij vragen kan u steeds terecht bij uw toegewezen dossierbeheerder.

 

Mark Peeters 

Vennoot