Je wagen in een eenmanszaak vanaf 2020

Je wagen in een eenmanszaak vanaf 2020

De fiscale aftrekbaarheid van een personenwagen hangt in een vennootschap af van de CO2-uitstoot. Vanaf 1/1/2020 zullen de regels daar wijzigen (zie eerder nieuwsbericht). Hoe zit het met de aftrekbaarheid van personenwagens in een eenmanszaak?

Tot 31/12/2017 waren alle autokosten van een personenwagen in een eenmanszaak aftrekbaar voor het beroepsmatige gebruik, met daarop een fiscale beperking van 75%. De CO2-uitstoot van de wagen was hierbij niet relevant. De beroepsmatige beperking blijft ongewijzigd, de fiscale beperking ondergaat een grondige wijziging.

Huidige systeem:
Alle personenwagens aangekocht vanaf 1/1/2018 ondergaan een fiscale aftrekbeperking volgens de CO2-uitstoot, net zoals in vennootschappen.

Voor de wagens die werden aangekocht vóór 1/1/2018 is de regeling als volgt:

  • Aftrekbaarheid volgens CO2-uitstoot als deze voordeliger is dan 75%
  • Aftrekbaarheid van 75% als de aftrek volgens CO2 nadeliger is.

Toekomst:
Vanaf 1/1/2020 zullen deze regels nogmaals aangepast worden. Vanaf dan zal de aftrekbaarheid, net zoals in vennootschappen, als volgt berekend worden:

Formule : 120% – (0,5% x coëfficiënt(*) x aantal gram CO2/km)
(*)De coëfficiënt is 1 voor dieselwagen – 0,95 voor andere brandstof – 0,90 voor CNG

De enige uitzondering die blijft bestaan in een eenmanszaak, is deze voor wagens aangekocht voor 1/1/2018. Hier blijft de fiscale aftrekbaarheid van minstens 75% behouden.

De fiscale aftrek wordt maximaal 100% en minimaal 50%, behalve bij wagens met een uitstoot van meer dan 200 gram/km, daarvoor wordt de aftrek ingeperkt tot 40%. De vroegere mogelijke aftrekbaarheid van 120% voor elektrische voertuigen wordt aldus opgeheven.

Nieuw is dat de brandstofkosten deze beperking ook zullen ondergaan. In het verleden was de fiscale aftrek van brandstofkosten van personenwagens standaard 75%. Nu zal er dus per wagen een overzicht van de brandstofkosten moeten gebeuren om dan de juiste fiscale aftrek te ondergaan.

Voor Plug-in hybrides is er een afzonderlijke regeling die in eerdere nieuwsartikelen al werd besproken.

Als je werkzaam bent in een eenmanszaak en een nieuwe personenwagen wil aanschaffen dient er met bovenstaande nieuwe wetgeving rekening gehouden te worden. Deze fiscale behandeling kan van groot belang zijn in uw beslissingsproces.

Heb je hier vragen over? Neem dan zeker even contact op met uw dossierbeheerder!