Jobstudent tegen voordelig RSZ-tarief te laten werken: 4 voorwaarden

Jobstudent tegen voordelig RSZ-tarief te laten werken: 4 voorwaarden

Wil je deze zomer een jobstudent tewerkstellen? Dan is het nu tijd om na te gaan of die student in aanmerking komt voor verminderde RSZ-bijdragen, ook solidariteitsbijdragen  genoemd. Dat scheelt namelijk een pak in vergelijking met de gewone sociale zekerheidsbijdragen, die je voor een doorsnee werknemer betaalt. 

 

Controleer deze vier voorwaarden, om te weten of de student recht geeft op de verminderde bijdragen: 

 • houd rekening met de bovengrens van 475 uren  
 • leef de 3 andere voorwaarden na  
 • controleer het aantal gewerkte uren via Student@work  
 • voer tijdig uw Dimona uit  

 

1. De bovengrens van 475 uren  

 

Jij en je student kunnen enkel van het RSZ-voordeeltarief gebruik maken als de student hoogstens 475 uren per kalenderjaar werkt. De verminderde RSZ-bijdrage bedraagt dan steeds  8,13 %, samengesteld als volgt: 

 • 5,42 %  voor rekening van de werkgever (hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden voor het Asbestfonds) 
 • 2,71 %  voor rekening van de student 

 

Meer uren toegestaan in sommige sectoren door corona 

Als reactie op de coronacrisis wordt in de volgende sectoren en tijdens de volgende kwartalen  geen rekening gehouden met de gewerkte uren, voor de berekening van de limiet van 475 uur: 

 

Sector  Uren die niet meetellen  Waarom deze versoepeling? 
Zorg en onderwijs  2de en 3de kwartaal van 2021 

(april tot en met september) 

Studentenwerk bevorderen om de extra werkdruk op te vangen 
Gesloten sectoren (horeca, cultuur, evenementen) 

De exacte lijst van deze sectoren moet nog worden opgemaakt. 

3de kwartaal van 2021 

(juli tot en met september) 

Studentenjobs stimuleren in de sectoren die heropenen 

 

Studenten die tijdens het  2de en 3de kwartaal van 2021 in de zorg of het onderwijs  werken, hebben dus voor de rest van 2021 nog recht op 475 uur studentenarbeid, in deze of andere sectoren. Ze mogen op die manier meer dan 475 uur werken in totaal.  De versoepeling in  het 3de kwartaal van 2021in desectoren die moesten sluiten  (horeca, cultuur, evenementen) moet nog officieel worden bekrachtigd. 

 

De maatregel heeft drie gevolgen: 

 • de uren die studenten in dit kwartaal werken, tellen niet mee voor de limiet van 475 uur. De verminderde RSZ-bijdrage is ook van toepassing op die uren 
 • een student die bijvoorbeeld eind juni al de 475-urengrens heeft bereikt, kan je tijdens het derde kwartaal nog altijd als jobstudent in dienst nemen in de bovenvermelde sectoren 
 • een student die tijdens het derde kwartaal heeft gewerkt in de bovenvermelde sectoren, kan je tijdens het vierde kwartaal van 2021 vlotter als student tewerkstellen. 

 

Voorbeeld 

Jouw restaurant werft voor de maanden juli en augustus 2021 een student aan die gedurende 6 weken 20 uren per week komt werken. Ook in september komt de student gedurende 3 weken 20 uren per week werken. Dat maakt een totaal van  180 uren (= 9 weken × 20 uren).  

 

De student had tot en met 30 juni 2021 al 240 uur gewerkt als student in een voedingswinkel. De student heeft op 30 september 2021 dus  420 uur als student gewerkt (= 240 + 180).  Je bent zeer tevreden over de student en je wilt deze vanaf oktober tot december nog graag elk weekend 8 uur laten werken. Dat zijn dus nog eens  104 uren (13 weken × 8 uren). De student zal dan op het einde van het jaar  524 uren gewerkt hebben. 

 

► Normaal gezien zou je voor de laatste 49 uren (= 524 – 475) de gewone patronale RSZ-bijdrage verschuldigd zijn en voor de student zou je voor die uren 13,07 % persoonlijke RSZ-bijdragen moeten inhouden. 

 Dankzij de maatregel van de regering moet je echter geen rekening houden met de 180 uur die van juli tot september gepresteerd werden. De student presteerde dan slechts 344 uren in het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2021. Zowel jij als de studenten betalen in 2021 dus enkel de 8,13 % solidariteitsbijdragen. 

 

Hoe zit het fiscaal? 

Over het algemeen is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar die onderworpen zijn aan de verminderde solidariteitsbijdragen.  De regels over de inhouding van de bedrijfsvoorheffing werden zodanig aangepast dat de uren die studenten werken in het eerste en tweede kwartaal 2021 in de zorg- en onderwijssector niet in aanmerking worden genomen om te bepalen of deze 475 uren zijn bereikt.  Bijgevolg is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldiging van deze vrijgestelde uren studentenarbeid.  De versoepeling voor het 3de kwartaal 2021 is nog niet officieel; er werd dus nog niets voorzien hiervoor.  

 

2. De 3 andere voorwaarden

 

Verlies echter niet uit het oog dat daarnaast ook 3 andere voorwaarden vervuld moeten zijn: 

 • er moet een schriftelijke  studentenovereenkomst worden gesloten (voor een periode van maximaal 12 ononderbroken maanden)  
 • de studentenarbeid moet worden verricht tijdens de  perioden van niet-verplichte aanwezigheid bij de lessen 
 • tot slot moet voor de tewerkstelling van de student een  Dimona STU-aangifte (per kwartaal) worden verricht, en dit ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat.  Als de Dimona te laat wordt verricht, worden de gewerkte uren geacht buiten het contingent te vallen en worden de gewone socialezekerheidsbijdragen erop ingehouden! Met andere woorden, met een tijdige Dimona kan je werkuren als student reserveren. 

 

3. Controleer hoeveel uren je student al heeft gewerkt  

 

Je kan het resterende dagenquotum voor het kalenderjaar controleren via de toepassing Student@work. Zo moet je niet wachten tot je de student via de Dimona aangeeft om te weten of het maximaal aantal toegestane uren is overschreden.  Je kan je student vragen om je een  attest  te bezorgen waardoor je zijn saldo aan uren kent. Dit attest bevat een toegangscode tot de applicatie, die je een overzicht geeft van de meest recente situatie van de student, met name het aantal gewerkte uren (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn quotum gemakkelijk raadplegen via de  gratis toepassing Student@work. 

 

4. Voer tijdig deDimona uit!  

 

Deze regel is heel belangrijk! Als je de Dimona-aangifte te laat indient, worden  alle geplande uren geacht buiten het contingent te zijn gewerkt, zodat de normale bijdragen verschuldigd zijn. 

 

Meer weten? 

 

Contacteer je dossierbeheer bij KMO Team HR Focus. Wij helpen je graag verder!