Jobstudenten mogen tijdelijk meer werken

Jobstudenten mogen tijdelijk meer werken

Opdat de studenten die veel gewerkt hebben tijdens de coronacrisis hun kinderbijslag zouden kunnen behouden, hebben de gewesten een afwijkende regeling voor 2020 ingevoerd.

 

Geen grens voor de gewerkte uren in het 2de kwartaal 2020…

Duidelijkheidshalve moeten we eerst even de situatie van de studenten op het vlak van de sociale zekerheid herhalen.

Als je studenten tewerkstelt, hebben zij a rato van 475 uren per jaar recht op verlaagde sociale bijdragen op hun loon. Deze verlaagde bijdragen gelden zowel voor de student als voor jou als werkgever.

Onlangs heeft de regering, vanwege de coronacrisis, beslist dat de werkuren die de studenten tussen 1 april tot 1 juli 2020 gepresteerd hebben niet van die 475 uren afgetrokken zullen worden.

 

Dat betekent dat de studenten in 2020 meer dan 475 uren mogen werken met verlaagde sociale bijdragen.

 

Wat met de kinderbijslag?

Volgens de gebruikelijke regels van het recht op kinderbijslag voor de studenten is het dus mogelijk dat de student die veel gewerkt heeft tijdens de crisis, zijn kinderbijslag volledig of gedeeltelijk verliest.

Om dit probleem te verhelpen, hebben de gewesten, die voor deze materie bevoegd zijn, voorzien in een afwijkende regeling voor 2020.

 

In het Vlaamse Gewest

In principe mag de student niet meer dan 475 uren per jaar werken als jobstudent, anders verliest hij zijn recht op kinderbijslag. In 2020 zullen de gewerkte uren tijdens het 2de kwartaal echter uitzonderlijk niet meegeteld worden in het contingent van 475 uren.

 

In het Brusselse Gewest

In principe mogen de studenten niet meer dan 240 uren per kwartaal werken, anders lopen zij het risico dat zij hun kinderbijslag verliezen. Deze regel geldt slechts voor het 1ste, 2de en 4de kwartaal. Het 3de kwartaal is niet onderworpen aan een beperking voor zover de student zijn studies het volgende schooljaar voortzet.

De Brusselse regering heeft wel beslist om het aantal gewerkte uren tijdens het 2de en 3de kwartaal van 2020 niet te beperken voor de student, zelfs al studeert hij het volgende schooljaar niet voort.

In het 4de kwartaal van 2020 zullen de normale regels weer van toepassing zijn.

 

Meer info over studentenarbeid?

Contacteer je dossierbeheerder bij KMO Team HR Focus.