Nieuwe btw-regeling voor waardebonnen vanaf 2019

Nieuwe btw-regeling voor waardebonnen vanaf 2019

Wat is een voucher precies?

Een voucher is een waardebon die zowel fysiek als elektronisch kan bestaan en waarvan de verplichting bestaat dat die voucher als tegenprestatie voor goederen of diensten kan aanvaard worden. Op een voucher zal steeds de te verrichten prestatie of  identiteit van de uitgever vermeldt moeten worden. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van de prestatie zal je op een voucher moeten terugvinden.

Slechts één btw-handeling

Voor een voucher zijn er twee momenten relevant: de aankoop en het moment van ingebruikname.  

Een voucher wordt eerst aangekocht en kan later (al dan niet binnen een vastgelegde termijn) worden gebruikt om er een dienst of goed mee te betalen.

De hoofdregel is dat de twee momenten (aankoop en gebruik) niet als een aparte btw-handeling worden gezien. Er hoeft dan ook geen twee keer btw betaald te worden, maar slechts één keer. Wanneer de btw precies verschuldigd is, hangt af van het type voucher.

Enkelvoudig en meervoudig gebruik

De btw-behandeling hangt af van het soort voucher: er zijn enkelvoudige vouchers en meervoudige vouchers.

Enkelvoudige voucher

Bij een enkelvoudige voucher is op het moment van de uitgifte van de voucher al bekend waar de levering/dienst zal plaatsvinden en welke btw er verschuldigd zal zijn, bv. een bon voor een saunabezoek die enkel in België kan worden gebruikt. Op het moment van de aankoop weten verkoper en koper welke dienst er zal plaatsvinden en dat die zeker in België zal plaatsvinden. Ze weten dus ook welke btw er verschuldigd zal zijn. De btw is dan ook begrepen in de prijs van de voucher. De btw wordt bij de aankoop van de bon betaald. Bij het latere gebruik van de voucher (de bon wordt ingewisseld in de sauna), is er geen btw meer verschuldigd.

De uitgever van zo’n voucher zal dus btw moeten afdragen bij het moment van de verkoop van de voucher ongeacht of hij deze dienst meteen of pas een aantal maanden later zal moeten uitvoeren.

Zelfs als de voucher nooit ingewisseld wordt blijft btw verschuldigd.  Op vervallen vouchers kan dus nooit btw gerecupereerd worden.

Een bedrijf dat een bon koopt, om zelf door te verkopen is ook btw verschuldigd op de aankoop en moet btw aanrekenen bij het doorverkopen.

Meervoudige voucher

Bij een meervoudige voucher is de dienst/goed en plaats van dienst/levering nog niet bekend bij de uitgifte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een restaurant voucher: bij uitgifte weten verkoper en gebruiker nog niet in hoeverre die zal worden gebruikt om te eten en/of om iets te drinken. Vermits eten (12 %) en drinken (21 %) niet aan hetzelfde btw-tarief onderworpen zijn, is nog niet bekend hoeveel btw er verschuldigd zal zijn.

Op het moment van de aankoop van de voucher, moet er dan ook nog geen btw worden betaald. Wanneer de gebruiker de bon gaat inwisselen tegen goederen of diensten, wordt de btw verschuldigd.

De uitgever zal de verkoop van de bon dus uit de btw-aangifte moeten laten en pas mee verwerken wanneer de dienst gepresteerd wordt.

De nieuwe regeling is enkel van toepassing op vouchers die na 31 december zijn uitgegeven.

Heb je hier vragen over? Neem dan zeker even contact op met je dossierbeheerder!