Nieuwe vennootschapsbenamingen vanaf 1 januari 2020: pas je documenten aan!

Nieuwe vennootschapsbenamingen vanaf 1 januari 2020: pas je documenten aan!

Als je je bestaande vennootschap door middel van een statutenwijziging nog niet in overeenstemming brengt met het nieuwe vennootschapsrecht, dan ben je toch onderworpen aan de zogenaamde dwingende bepalingen. Eén van die bepalingen is het gebruik van de nieuwe benaming en afkorting van de rechtsvorm. Concreet betekent dit:

  • v.o.f. wordt vof (vennootschap onder firma)
  • comm.V. wordt commV (commanditaire vennootschap)
  • bvba wordt bv (besloten vennootschap)
  • cvba wordt cv (coöperatieve vennootschap)

De nv blijft nv en hoeft met deze kwestie dus geen rekening te houden.

 

Wat zet je op je briefpapier?

Je bent verplicht om op al je documenten die je vennootschap uitstuurt (bijvoorbeeld facturen, algemene voorwaarden, offertes, …) de vennootschapsnaam en rechtsvorm te vermelden.

Om discussies te vermijden, zorg je er best voor dat al je documenten vanaf nu de correcte rechtsvorm vermelden. Wil je nu bijvoorbeeld een nieuwe bestelling plaatsen van voorgedrukt briefpapier, rekening houdend met de nieuwe wetgeving, dan dien je al de nieuwe benaming te vermelden, zelfs als de statutenwijziging nog niet werd doorgevoerd.  Anderzijds hoef je niet al je oude briefpapier in de container te zwieren.  Als je je oude rechtsvorm nog wat langer gebruikt, voorziet de wet geen sanctie.