Nog een renovatie gepland? Er zijn een aantal interessante premies beschikbaar

Nog een renovatie gepland? Er zijn een aantal interessante premies beschikbaar

In Vlaanderen worden in 2021 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen voor de renovatie van bestaande woningen. Slim renoveren betekent twee keer winnen… je bespaart op je energiefactuur en je kan een energiepremie krijgen van de Vlaamse overheid.

 

Renovatiepremies

 

Benoveren, dat is BEter reNOveren.  Netwerkbeheerder Fluvius kent sinds enige tijd, in opdracht van de Vlaamse regering, premies toe voor energiebesparende investeringen in bestaande woningen.  Ook dit jaar kan dat voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en isolerende beglazing. Nieuw in 2021 zijn de premie dakisolatie in combinatie met het verwijderen van asbest, dus bovenop de isolatiepremie kan je genieten van een extra premie als je gelijktijdig asbesthoudende onderdakplaten of asbesthoudende dak- of gevelbekleding verwijdert. Ook zijn er premies beschikbaar voor het plaatsen van een warmteboiler, een zonneboiler en een nieuwe premie voor zonnepanelen. Meer info kan je hier vinden.  De aanvraag moet ingediend zijn maximum 12 maanden na de facturatiedatum.

 

Nog een interessante premie is de burenpremie: door samen te renoveren kan je hiervoor in aanmerking komen.  Als je 9 buren kan overtuigen samen te renoveren levert dit € 400 per woning extra op.

 

Totaalrenovatiepremies

 

Wanneer je binnen een periode van 5 jaar minstens 3 van volgende investeringen uitvoert krijg je boven op de individuele renovatiepremies van Fluvius een totaalrenovatiebonus: dakisolatie, vloerisolatie, beglazing, zonneboiler, warmtesysteem en isolatie ventilatiesysteem.

 

De premies bestaan uit € 1.250 voor 3 werken, € 1.750 voor 4, € 2.750 voor 5, € 3.750 voor 6 en € 4.750 voor 7 werken. Best even in het achterhoofd houden dat dit systeem grotendeels zal verdwijnen in de toekomst. Voor appartementen worden deze bedragen gehalveerd.

 

EPC – labelpremie (niet combineerbaar met totaalrenovatiepremie)

Vanaf 2021 komen alle woningeigenaars in aanmerking voor de nieuwe EPC- labelpremie. Dit is een premie die wordt toegekend wanneer er voor een woning met slechte energieprestatie binnen de 5 jaar via EPC kan worden aangetoond dat ze veel zuiniger is geworden. Je kan rekenen op een premie tussen €2.500 en €5.000.

 

Andere opties

  • Renteloos renoveren van de Vlaamse Overheid tot € 60.000. Wie een woning of appartement verwerft vanaf 2021 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden in 2021) én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening voor die renovatie. Meer info vind je hier.
  • Verlaagde registratierechten bij aankoop van een een woning die je ingrijpend energetisch zal gaan renoveren: je betaal 5% in plaats van 6%.
  • Slopen en heropbouwpremie: sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat je ze beter kan afbreken en vervangen door een nieuwbouw. Onder bepaalde voorwaarden moet je maar 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning.
  • Bij het renoveren van je woning kan je misschien wel rekenen op de Vlaamse Renovatiepremie. Meer weten over de voorwaarden? Lees dan hier even verder.
  • Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie met een maximum van € 3.200 per batterij en 35% v.d. factuur.

 

Besluit

 

In 2021 zijn er heel wat stimuli beschikbaar om op interessante manier te gaan renoveren? Bespreek de beste opties zeker even met je dossierbeheerder.

 

Mark Peeters

Vennoot