Ook de vennootschap kan eenhoofdig worden: neerlegging en publicatie vereist

Ook de vennootschap kan eenhoofdig worden: neerlegging en publicatie vereist

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet de mogelijkheid van eenhoofdigheid bij oprichting in de besloten vennootschappen (BV) en de naamloze vennootschappen (NV). Onder het oude recht was dit reeds mogelijk in de BV, maar niet in de NV.

 

Deze vennootschappen kunnen dus worden opgericht door één persoon, die zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan zijn. Voor de andere vennootschapsvormen (de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de coöperatieve vennootschap) is de eenhoofdigheid nog steeds niet toegelaten en zijn er minstens 2 of 3 personen nodig.  

 

Wanneer de BV of NV echter in de periode na haar oprichting eenhoofdig wordt, dient men er rekening mee te houden dat hier formaliteiten aan verbonden zijn door het WVV.

 

Er moet een melding worden gemaakt in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank wanneer een BV of NV eenhoofdig wordt. Naast deze melding dient er ook een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te gebeuren binnen een redelijke termijn. Het is niet verplicht om in deze publicatie de identiteit van de enige aandeelhouder kenbaar te maken, zodat een gewone mededeling volstaat. Wanneer deze bekendmaking niet tijdig gebeurt, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor de schade die derden hierdoor zouden lijden.  

 

Bij een overdracht van aandelen dient men dus rekening te houden met deze extra publicatie, die van toepassing zal zijn wanneer één natuurlijke persoon of rechtspersoon alle aandelen in volle eigendom verwerft.

 

Voor verdere informatie of de neerlegging en publicatie in het Belgisch Staatsblad kan je steeds terecht bij je dossierbeheerder of bij ons juridisch team.

 

Ilja Bohner

Juridisch Adviseur