Rijden we vanaf 2026 elektrisch?

Rijden we vanaf 2026 elektrisch?

De vergroening van de bedrijfswagen is sinds enkele jaren bezig, maar de regering wil tegen 2026 een versnelling hoger schakelen. Op vandaag is fiscale aftrekbaarheid van de wagen beperkt in functie van de CO² uitstoot. Met andere woorden hoe hoger de uitstoot, hoe lager de fiscale aftrekbaarheid.  

 

Recentelijk kondigde de regering haar plannen aan om vanaf 2026 enkel nog een fiscale aftrek toe te passen voor wagens die geen broeikasgassen uitstoten. Wagens met een brandstofmotor zullen dus fiscaal niet meer aftrekbaar zijn.  Ook de hybride wagens worden geviseerd. Zo zal bijvoorbeeld vanaf 1/1/2023 het diesel en benzine gebruik voor nieuwe plug-in hybride wagens beperkt worden tot 50%.  Met betrekking tot lichte vracht zou er een uitzondering worden gemaakt waar het fiscaal voordeel zou dalen tot de helft indien die wagen niet emissievrij is. 

 

Deze ommezwaai zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de bedrijven en werkgevers. Waarmee zullen we rekening moeten houden en wat zijn de valkuilen?  

 

De belangrijkste bekommernis bij de aankoop van een elektrische wagen is de mogelijkheid tot het opladen van de batterij. De overheid zou in de komende jaren 30.000 laadpalen installeren. Daarenboven zou er een extra stimulans komen naar de bedrijven en particulieren om te investeren in laadpalen door middel van het toekennen van een belastingvermindering.  Hoeveel dit fiscaal voordeel zal zijn en vanaf wanneer die belastingvermindering in voege zal treden is op vandaag nog niet duidelijk. Het lijkt aangewezen om de investering in een laadpaal nog even uit te stellen tot het ogenblik dat er hierover meer duidelijkheid is. 

 

Met zonnepanelen zou je vanzelfsprekend  je elektrische bedrijfswagen kunnen opladen, als er zon is… De impact van de afschaffing van de terugdraaiende teller zal ook hier zijn effect hebben. Wanneer er onvoldoende zonne-energie wordt geproduceerd voor het opladen van de wagen zal de elektriciteit van het net worden afgenomen die je zal worden aangerekend door je elektriciteitsleverancier. Denk vooral aan de donkere winterdagen, wanneer je ‘s avonds na de werkdag thuis je wagen zal opladen.  Je laadt dus beter je wagen overdag op.  Maar het is ook nog maar de vraag of alle bedrijven in de mogelijkheid zullen zijn om hun volledig wagenpark elektrisch op te laden op hun bedrijf? En zal dit dan uitsluitend met zonne-energie kunnen?   

 

Hier moeten we ook even stilstaan bij het capaciteitstarief dat er binnenkort aankomt. Vanaf 1 januari 2022 zal er (terug) een ingrijpende wijziging plaatsvinden in de berekening van je elektriciteitsfactuur.  Door de meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische wagens en het gebruik van warmtepompen worden de distributienetten in de toekomst blootgesteld aan grotere piekbelastingen. Om de netgebruiker “bewust” te maken om deze verbruikspieken en om die te voorkomen, zal de kostprijs van elektriciteit duurder zijn op het ogenblik dat je op eenzelfde moment veel energie afneemt. 

 

Dan maar een thuisbatterij? Het idee is simpel we slaan de zonne-energie overdag op en gebruiken deze ’s avonds en ’s nachts en vermijden zo het capaciteitstarief en gebruiken we “gratis” de elektriciteit die we overdag hebben opgeslagen. Op vandaag bestaan er reeds verschillende typen van thuisbatterijen, maar laat je niet vangen, niet alle thuisbatterijen zijn gelijk en de investeringskost is nog steeds hoog. Onlangs waarschuwde de minister van Energie Zuhal Demir ons nog voor misleidende reclame. Wees dus goed geïnformeerd alvorens je overgaat tot een investering in een thuisbatterij en zorg ervoor dat deze ook voorzien is om een wagen efficiënt op te laden.  

 

Steve Decloedt 

Vennoot