Sociale bijdragen en voorafbetalingen

Sociale bijdragen en voorafbetalingen

Je komt ze vaak tegen… de termen sociale bijdragen en voorafbetalingen. Maar wat willen ze eigenlijk zeggen?

 

Sociale bijdragen

Om als zelfstandige te kunnen genieten van een pensioen of een uitkering bij ziekte moet je verplicht sociale bijdragen betalen. Hiervoor moet je je als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. De hoogte van de bijdragen die je moet betalen is afhankelijk van je jaarinkomen. Voor werknemers geldt dit niet. Hier moet de werkgever een inhouding doen op het brutoloon van zijn werknemer waardoor deze een nettoloon krijgt uitbetaald.

 

Voorafbetalingen

Op het loon van een werknemer wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden. Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting en deze wordt doorgestort aan de directe belastingen. Op je loon als zelfstandige wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je kan dit oplossen door voorafbetalingen te doen. Op deze manier verlaag je je te betalen personenbelasting.

 

Je bent als zelfstandige niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Toch is dit aan te raden. Je krijgt namelijk een korting op je belastingen (een bonificatie) van de fiscus als je tijdig je voorafbetaling doet. De hoogte van die bonificatie is afhankelijk van het tijdstip waarop de fiscus de voorafbetaling ontvangt. Hoe sneller, de fiscus haar geld krijgt, hoe hoger de bonificatie zal zijn. Als je ervoor zou kiezen om geen voorafbetalingen te doen zal de fiscus een intrest aanrekenen als je al langer dan 3 jaar zelfstandige bent. Heb je misschien niet genoeg geld om die voorafbetaling te doen, weet dan dat er een krediet kan worden afgesloten bij een financiële instelling. Dat krediet dient terug betaald te worden op 1 jaar.

 

Voorafbetalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

 

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2021, met afsluitdatum 31/12 (inkomsten 2020) betekent dit:

 

  • Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 14 april 2020 (1ste voorafbetaling)
  • Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2020 (2de voorafbetaling)
  • Voor het derde kwartaal: ten laatste op 12 oktober 2020 (3de voorafbetaling)
  • Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 21 december 2020 (4de voorafbetaling)

 

Dit zijn de uiterste data waarop je betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen je betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling, wacht je beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

 

Hoeveel?

Je bepaalt zelf welk bedrag je wilt vooraf betalen. Je maakt best een schatting van de belasting die je zal moeten bijbetalen en bepaalt zo het bedrag van de voorafbetalingen. Het is aan te raden elk kwartaal 25% van het geschatte belastingsupplement te storten. Een hogere voorafbetaling in het eerste kwartaal is interessant omdat dit de hoogste korting oplevert.

 

Heb je vragen rond jouw situatie? Neem dan zeker even contact op met je dossierbeheerder.