Starten als freelancer in Vlaanderen

Starten als freelancer in Vlaanderen

Freelance werken zit in de lift. Volgens UNIZO kent Vlaanderen een groei van freelancers van 9%. Het klassieke arbeidscontract is niet langer de enige optie. Wij lichten even toe wat een freelancer juist is en wat de voor- en nadelen zijn van het statuut.

Wat is een freelancer

Een freelancer is een kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleent  via een samenwerkingsovereenkomst. Als zelfstandige freelancer zal je jouw prestaties aan je opdrachtgevers factureren. Deze is jou geen vakantiegeld of 13de maand, geen gewaarborgd maandloon bij ziekte of betaalde feestdagen verschuldigd. Er bestaan mogelijkheden om op korte termijn te freelancen zonder zelfstandige statuut, dus in loondienst via een tussenpersonen. Tentoo is daarvan een voorbeeld.

Waarom wordt er meer beroep gedaan op een freelancer?

Door de war for talent bij de knelpuntberoepen word de kostprijs te hoog voor werknemers en gaan bedrijven vaker beroep doen op gespecialiseerde externe kennis (bv. IT consultants, ingenieurs of bouwcalculators).  Ook door de snel veranderende wetgeving kunnen freelancers bedrijven en werknemers ondersteunen om bij te blijven.  Daarnaast besteden bedrijven ook diensten uit aan derden (bv. administratie) zodat ze de focus kunnen blijven leggen  op hun kerntaken.

Voordelen en nadelen van het freelance statuut

Voordelen voor de freelancer:

 • vrijheid: eigen werktijd/plek bepalen
 • eigen baas: één of meerdere klanten
 • meer verdienen
 • zelfontwikkeling: polyvalentie
 • hogere opslag vragen dan werknemers

Nadelen voor de freelancer:

 • balans privé en werk
 • financiële onzekerheid, je hebt immers geen vaste werkgever
 • langere werktijden, je bent verantwoordelijk voor heel je eigen administratie
 • vakantie nemen betekent geen loon
 • je staat in voor je eigen materiaal en opleiding

De grootste uitdaging is de zoektocht naar nieuwe prospecten. Ook het bepalen van het freelance tarief blijkt vaak een uitdaging.  Deze berekening kun je maken door eerst je ideale jaarlijkse netto inkomen te berekenen en dit bedrag te verhogen met de geschatte onkosten van jouw onderneming. Deze som deel je door het totaal aantal uren dat je in het jaar kan of wil werken.  Dit theoretisch standaard uurtarief moet je aftoetsen tegen het tarief dat je in de markt kan terugvinden voor een gelijkaardige dienst. Het minimum aangeraden tarief bedraagt  € 18 /uur.

Voordelen voor de opdrachtgever:

 • veelzijdigheid (klantgericht)
 • ervaring
 • financiële voordelen
 • flexibiliteit

Nadelen voor de opdrachtgever:

 • vertrouwelijkheid:  bescherming ten opzichte van derden
 • vertrouwen: minder controle op het geleverde werk
 • geen ondergeschiktheid

Is Freelance wel iets voor mij?

Het succes in contracting is zeer persoonsgebonden.  Door de nieuwe dienstverleningen (denk aan Uber ,Deliveroo,…) en de diverse freelance platvormen (Freelance Network , Freelancer.be, Opdrachten.be ,…) die opdrachtgevers en freelancers bijeenbrengen, is het wel interessanter geworden om deze piste te overwegen.  Bij eventuele vragen kan je steeds terecht bij je dossierbeheerder of KMO Team HR Focus.