Subsidies en premies voor ondernemingen

Subsidies en premies voor ondernemingen

De wereld staat niet stil… Dagelijks komen er nieuwe innovaties op de markt en ook de KMO moet mee blijven met deze evoluties. Vaak gaat de implementatie van innovaties echter gepaard met investeringen. Vandaag wordt er hiervoor bijna steevast contact genomen met de bank voor een financiering. Recentelijk vinden ook crowdfundingplatformen meer en meer aanhang.

 

Wat echter vaak nog uit het oog verloren wordt is dat er voor de diverse groeifases van een onderneming ook steun kan gezocht worden bij de overheid. VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, biedt verschillende steunmaatregelen die kunnen bijdragen tot een succesvolle doorgroei van de onderneming.

 

Starten

Bij de opstart van een onderneming komen vaak aanzienlijke kosten kijken. Vaak moet er geïnvesteerd worden en zijn er processen die geïmplementeerd dienen te worden alvorens een bepaalde bedrijfsactiviteit winstgevend kan worden. Banken staan niet altijd te springen om startende onderneming financieel (voldoende) bij te staan. Een product dat vandaag ondergewaardeerd of ongekend is, is de “Tax Shelter voor startende ondernemingen”.  Particulieren die willen investeren in een startende onderneming (max. 4 jaar oud) kunnen een belastingvermindering bekomen tot 45%. Als ondernemer kan je dus op zoek gaan naar investeerders en hen er op wijzen dat ze op deze manier een mooi fiscaal voordeel kunnen doen. Meer info met betrekking tot de Tax Shelter voor startende ondernemingen kan je hier vinden.

 

Groeien en leren

Als vervolg op de Tax Shelter voor startende ondernemingen is er ook de Tax Shelter voor groeibedrijven. Hierdoor kunnen particulieren een korting krijgen in de personenbelasting van 25% wanneer zij investeren  in een onderneming van maximum 10 jaar oud. Meer toelichting bij de voorwaarden kan je hier vinden.

 

Heb je echt grote plannen maar lukt het bij gebrek aan waarborgen niet een financieringsovereenkomst af te sluiten bij de bank? Overweeg dan zeker de waarborgregeling. Hiermee gaat de Vlaamse overheid optreden als borg en dit voor een bedrag van maximum 1,5 miljoen euro (max. 75% van het investeringsbedrag). Deze maatregel is tevens geldig voor bepaalde leasecontracten.

 

Steeds meer ingeburgerd is de KMO-portefeuille. Hierdoor komt de overheid tot 40% tussen in:

  • de opleidingskosten in het kader van je activiteit
  • advies dat je extern inroept om je zakelijke groei te realiseren.

Meer informatie met betrekking rond de KMO Portefeuille lees je hier. Je kan alvast in het achterhoofd houden dat Groep Anthonissen gecertifieerd diensteverlener is voor de KMO Portefeuille voor advies. Bij onze partner KMO Team Opleidingen kan je dan weer terecht voor gesubsidieerde opleidingen.

 

Consumenten worden gevoeliger voor de ecologische voetafdruk van uw onderneming. In Vlaanderen kunnen ondernemingen nu ook een subsidie krijgen wanneer zij hun productieproces energiezuiniger en milieuvriendelijker maken. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de meerkost van de essentiële investeringscomponenten, het type investering, de ecoklasse of het ecogetal en de grootte van de onderneming.  Naast het eigenlijke productie proces kan je ook het vervoer van je producten optimaliseren. Hiervoor kan je een subsidie verkrijgen van 5.000 euro per motor voertuig. Meer info hier.

 

Personeel

Wanneer de onderneming groeit, gaat dit vaak gepaard met een aangroei in je personeelsbestand. Voor de eerste werknemer kan je bijna een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen RSZ genieten en dit zonder beperking in de tijd. Voor de volgende 5 werknemers geniet je nog een vermindering van €1.550 euro tot €450 euro. Dit gaat echter om een tijdelijke maatregel beperkt tot maximum 13 kwartalen.

 

Dit is slechts een kleine greep uit de steunmaatregelen die vandaag beschikbaar zijn. Heb je investeringsplannen of wens je bijkomende financiering aan te trekken? Praat er over met je dossierbeheerder en consulteer de subsidiedatabank om te kijken of jouw plannen in aanmerking komen. Ook Groep Anthonissen is een erkend dienstverlener. Hierdoor kunnen adviezen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het gebruik van KMO-Portefeuille.