Gids voor juiste groeikeuzes

Wilt u groeien? Meer personeel?
Is uw bedrijf gestructureerd?
Zijn er groeiplannen?
Is uw competitief voordeel uitgewerkt?

Vragen waaraan u als ondernemer best aandacht schenkt. Neem even afstand van de dagelijkse werking en denk na over uw bedrijfsvoering en toekomst.

Groep Anthonissen verleent u hierbij graag de nodige assistentie om de juiste beslissingen te nemen en beleidslijnen op te volgen.


1. Boekhouding en operationeel advies

Inzicht geven over financiële gezondheid van uw bedrijf
Kostenbewaking & kostprijsberekening
Bent u nog voldoende verzekerd?
Waardering onderneming
Waardering overnames/overlating
Boekhouding & neerleggen jaarrekening

2. Strategisch advies

Overgang van eenmanszaak naar vennootschap
Aangaan samenwerkingsverbanden
Structurering aandeelhoudersbelangen
Fusies & overnamebegeleiding
Investeringsbegeleiding
Overdracht onderneming (familiale/niet-familiale ondernemingen)
Familiale vermogensplanning
Structurering vastgoed
Subsidies
Contracten

3. HR-advies

Gebruikmaken van interne promoties personeel & training op werkvloer
Optimaliseren verloningspolitiek van werknemers en zaakvoerders

4. Fiscaal advies

Verzorgen en optimaliseren van uw fiscale aangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW)

5. Successie en vermogensplanning

Simulatieberekeningen schenk- en erfbelasting
Huwelijkscontracten
Samenlevingscontracten
Giften, schenkingen en testamenten
Optimalisatietechnieken roerend en onroerend vermogen (maatschap, gift, patrimoniumvennootschappen,…)
Ruling

Visie zonder actie is een dagdroom, actie zonder visie is een nachtmerrie!


Terug naar boekhouding