Zet een gezond punt achter uw onderneming

Wanneer u stopt met uw bedrijfsactiviteit kan dit zowel op vrijwillige (pensioen, overstap naar loontrekkend statuut) als onvrijwillige (faillissement, arbeidsongeschiktheid) basis. Ook op dit vlak staat Groep Anthonissen u graag bij met een aantal gepersonaliseerde diensten.

1. Begeleiding stopzetting

Uitschrijving kruispuntbank (KBO)
Uitschrijving BTW-nummer
Uitschrijving dienstonderneming sociale verzekering en ziekenkas

2. Boekhouding en operationeel advies

Liquidatie onderneming: opmaak van wettelijk verplichte verzoekschriften en verslagen, opmaak verdelingsplan en naleven van fiscale verplichtingen
Waardering onderneming
Waardering overnames / overlating
Inzicht financiële toestand onderneming
Opmaak fusiebalans

3. Strategisch advies

Bepalen juiste tijdstip stopzetting (overdracht onderneming, WCO-stelsel, stopzetting betalingen, faillissementswetgeving,…)
Tijdige stopzetting alle lopende contracten
Uitverkoop handelsgoederen onderneming
Aanvragen overbruggingsrecht (sociale kas)
Mogelijkheid aanvraag werkloosheidsuitkeringen bekijken

4. Fiscaal advies

Verzorging en optimalisatie van uw fiscale aangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW)

5. Juridisch advies

Nazicht van uw contracten i.v.m. verdediging zakelijke rechten

Succes is nooit definitief, mislukking kan dat wel zijn…


Terug naar boekhouding