Vanaf januari: toenemend aantal flitscontroles op telewerk

Vanaf januari: toenemend aantal flitscontroles op telewerk

Om de coronacrisis onder controle te krijgen moet iedereen waar mogelijk telewerken.
Om na te gaan of de bedrijven deze maatregelen voldoende naleven worden er vanaf het begin van dit jaar flitscontroles gehouden.

Telewerk is en blijft de norm

Minister Dermagne voegt nu de daad bij het woord en geeft aan de sociale inspectiediensten de opdracht om vanaf januari flitscontroles op telewerk in de tertiaire sector te organiseren.

 

Wat zijn flitscontroles?

Flitscontroles zijn aangekondigde nationale controles die uitgaan van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).
Flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Ondanks het informatieve en preventieve karakter kunnen en zullen de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens de flitscontrole kordaat optreden en zo nodig verbaliseren.

Het niet respecteren van het verplichte telewerk wordt gesanctioneerd met een boete van niveau 2 van het sociaal strafwetboek. Die boete is ofwel een strafrechtelijke ofwel een administratieve geldboete.

Een strafrechtelijke boete kan oplopen tot 4.000 euro per werknemer of een administratieve tot 2.000 euro per werknemer. U bent dus gewaarschuwd.

 

Telewerk: wat zijn de regels?

Telewerk is momenteel verplicht, daar waar de functie het toelaat. Het is uiteraard evident dat bijvoorbeeld een buschauffeur onmogelijk van thuis kan werken.
Een boekhouder daarentegen kan meestal perfect van thuis uit werken. Hij mag enkel naar kantoor komen indien zijn aanwezigheid noodzakelijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
Kan uw werknemer niet telewerken bezorg hem dan een attest dat dit aantoont.

 

Respecteer de veiligheids- en hygiëne voorschriften

Als er niet aan telewerk gedaan kan worden dan moeten alle veiligheids- en hygiënevoorschriften in verband met de COVID 19 worden nageleefd.