Verlaagde minimumbijdragen voor ‘primostarters’

Verlaagde minimumbijdragen voor ‘primostarters’

Wat?

Starters in hoofdberoep betalen in principe voorlopige sociale bijdragen berekend op een jaarlijks nettoberoepsinkomen van minstens € 13.847,39. Dit komt overeen met een voorlopige kwartaalbijdrage van € 738,78.

Ben je echter ‘primostarter’ (zie verder) en zal je minder verdienen dan één van de onderstaande drempels, dan kan je jouw voorlopige bijdragen verlagen op basis van die drempel:

  • € 7.150,87 → de verlaagde kwartaalbijdrage bedraag dan € 381,51
  • € 9.231,59 → de verlaagde kwartaalbijdrage bedraag dan € 492,52

 

Wel opletten, wanneer je in een kalenderjaar minder dan 4 kwartalen aan het zelfstandigenstatuut bent onderworpen. Je jaarinkomen kan dan hoger uitvallen dan gedacht, omdat dit eerst nog wordt omgerekend (‘geproratiseerd’) naar een fictief jaarinkomen. Je sociaal verzekeringsfonds vermenigvuldigt dan de inkomsten van het kalenderjaar met 4 en deelt dit bedrag vervolgens door het aantal actieve kwartalen (1, 2 of 3).

 

Wie is “primostarter”?

De maatregel geldt enkel voor de eerste vier opeenvolgende kwartalen van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Volgende zelfstandigen komen dus in aanmerking:

  • zelfstandigen of helpers die voor het eerst zelfstandig worden, in hoofdberoep
  • zelfstandigen of helpers die een zelfstandige activiteit hernemen, in hoofdberoep
  • personen die omschakelen naar hoofdberoep en voordien bijdragen betaalden als zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige
  • meewerkende partners die beslissen om zich te vestigen in hoofdberoep en voordien niet aan het zelfstandigenstatuut onderworpen waren, omdat ze bijvoorbeeld nog een loontrekkende activiteit hadden

 

Belangrijk! Men mag in de 20 kwartalen vóór aanvang of herneming niet actief geweest zijn als:

  • zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers en starters)
  • meewerkende partner
  • zelfstandige in hoofdberoep die een gelijkstelling met bijberoep geniet (“artikel 37”)

 

Hoe?

De vermindering van de voorlopige bijdrage is geen automatisme, maar kan via het formulier art. 11 aangevraagd worden. Hierbij moet men met objectieve elementen aantonen dat het geschatte inkomen lager is dan € 7.150,87 of € 9.231,59, naargelang de drempel die men kiest.

De lagere definitieve bijdrage wordt wel automatisch berekend, namelijk wanneer het sociaal verzekeringsfonds een regularisatie doet op basis van het definitief inkomen dat de fiscus meedeelt. Een primostarter die minder verdiende dan € 7.150,87, betaalt dan een definitieve bijdrage van € 381,51 per kwartaal.

Zou je graag bekijken of deze regeling iets voor jou kan zijn? Onze dossierbeheerders bij KMO Team HR Focus helpen je graag op weg.