Verlofdagen in 2020 in de bouwsector

Verlofdagen in 2020 in de bouwsector

In de bouwsector (PC nr. 124) wordt de arbeidsduurvermindering bereikt door toekenning van 12 inhaalrustdagen per jaar. Op die manier wordt de wekelijkse arbeidsduur die effectief 40 uur bedraagt, op jaarbasis tot 38 uur teruggebracht. De data van de rustdagen werden vastgelegd via het sectorakkoord 2017-2018.

 

Voor het jaar 2020 zijn de inhaalrustdagen als volgt vastgesteld:

 • donderdag 2 januari
 • vrijdag 3 januari
 • vrijdag 22 mei
 • hoofdperiode (8 dagen): 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 en 31 december 2020

 

In principe is het verboden om de arbeiders op deze inhaalrustdagen tewerk te stellen. In afwijking op dit verbod mogen de arbeiders wel gedurende deze rustdagen tewerkgesteld worden:

 • wanneer zij belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
 • in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan door artikel 12 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

 

Feestdagen in 2020

 • woensdag 1 januari
 • maandag 13 april
 • vrijdag 1 mei
 • donderdag 21 mei
 • maandag 1 juni
 • dinsdag 21 juli
 • maandag 17 augustus*
 • maandag 2 november*
 • woensdag 11 november
 • vrijdag 25 december

 

Collectieve sluiting

Voor de hoofdvakantie in de bouwsector worden de dagen van collectieve sluiting op regionaal niveau bepaald. Opgelet! Het gaat hier om een aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties die slechts juridische waarde krijgt vanaf het moment dat deze dagen door de werkgever opgenomen worden in het arbeidsreglement.

 

*Zaterdag 15 augustus en zondag 1 november werden niet vervangen via een beslissing van het Paritair Comité. Bij gebrek aan een andere bepaling in het bedrijf, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende werkdag.

 

Voor meer informatie contacteer uw dossierbeheerder bij KMO Team HR Focus.