Waarom koop je best nog een nieuwe bestelwagen in 2019?

Waarom koop je best nog een nieuwe bestelwagen in 2019?

Als je een kleine vennootschap of een éénmanszaak bent en je gebruikt je nieuwe aangekochte bestelwagen uitsluitend voor professionele doeleinden, dan doe je best je investering vóór 31/12/2019.

Op fiscaal vlak zijn er daar vier goede redenen voor…

 

Een eerste reden is dat éénmanszaken en kleine vennootschappen die nog een investering doen voor het einde van het boekjaar, deze investering nog voor een heel jaar in kosten kunnen brengen. Vanaf 31/12/2019 zal dat niet langer mogelijk zijn en moet er afgeschreven worden naargelang het aantal dagen van het jaar dat je de investering al in bezit hebt.
Dit houdt concreet in dat, als je vanaf 2020 een investering naar het einde van het jaar plant, je deze maar enkele dagen van dat jaar meer in kosten zal kunnen brengen.

 

Een tweede reden is dat het degressief afschrijven verdwijnt. Door de investeringen degressief af te schrijven, kan je ze nog dubbel zo snel in je kosten opnemen voor dit boekjaar.  Dit stelsel verdwijnt ook vanaf 31/12/2019.

 

Een derde reden is dat de verhoogde éénmalige investeringsaftrek van 20% nog loopt tot 31/12/2019. Vanaf 2020 wordt dit 8%.

 

Een vierde reden is dat het belastingtarief vanaf 2020 daalt voor vennootschappen. Voor grote vennootschappen daalt het tarief van 29,58% naar 25%, voor kleine vennootschappen daalt het tarief van 20,40% naar 20%. Alle kosten die je dus nog dit jaar, in plaats van volgend jaar kan inbrengen, besparen je extra belastingen omwille van de hogere belastingvoet.

 

Deze wijzigingen zijn niet alleen van toepassing voor bestelwagens, maar voor bijna alle professionele investeringen die je kan doen.

 

Heb je vragen of wens je meer details? Neem zeker contact op met je dossierbeheerder!