Wat als uw werknemer na zijn vakantie terugkeert uit een risicogebied?

Wat als uw werknemer na zijn vakantie terugkeert uit een risicogebied?

Veel werknemers gaan in juli en augustus op vakantie naar het buitenland. Maar door het coronavirus is het geen zomer zoals alle anderen. Daarom werd beslist om Europa onder te verdelen in groene, oranje en rode zones. Een werknemer die terugkomt uit een groene zone moet niet in quarantaine en kan dus onmiddellijk terug naar de werkvloer. Voor een werknemer die terugkomt uit een oranje zone is het minder duidelijk wat er moet gebeuren, maar momenteel kan deze werknemer vrijwillig in quarantaine gaan. Werknemers uit een rode zone, moeten verplicht in quarantaine.

 

Kan je een werknemer verplichten om u mee te delen waar hij of zij op reis gaat?


Je kan een werknemer niet verplichten die info te delen.  Je kan een werknemer ook niet verbieden om naar bepaalde landen of gebieden op vakantie te vertrekken. Werknemers beschikken immers vrij over hun vrije tijd.

 

Wat als je werknemer vastzit in een rood gebied?


Het is mogelijk dat een werknemer op vakantie vertrok naar een groen gebied, dat evenwel rood werd tijdens zijn verblijf. Als de werknemer dan niet zou kunnen terugkeren, moet hij je daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Doet hij dat niet, dan is de werknemer ongewettigd afwezig. Je moet dan echter geen loon betalen, de werknemer levert immers geen arbeidsprestaties.

Eventueel kan je samen met je werknemer beslissen om voor de dagen afwezigheid bijkomende vakantie in te plannen. Voor die vakantiedagen ben je dan natuurlijk wel loon verschuldigd.

 

Kan je werknemers verplichten om in quarantaine te plaatsen?


Aangezien een werknemer niet verplicht is om mee te delen wat hij tijdens zijn vrije tijd doet, weet je in principe niet altijd waar deze op vakantie is geweest.

Heeft de werknemer je dit toch meegedeeld en was hij in een groene zone? Dan kan je de werknemer niet vragen om in quarantaine te gaan.

Komt je werknemer terug uit een oranje zone? Ook dan kan je geen quarantaine opleggen aan. Een quarantaine is in dat geval immers enkel vrijwillig. Je kan de werknemer wel twee weken laten telewerken. Let op, dat kan enkel als de werknemer daarmee akkoord is.

Als de werknemer terugkomt uit een rode zone, dan moet hij verplicht in quarantaine. Ook hier kan je, als de werknemer akkoord is, overwegen om deze werknemer te laten telewerken.

Als de werknemer in quarantaine wordt geplaatst en telewerk is niet mogelijk, dan moet de arbeidsovereenkomst geschorst worden. Je moet dan geen loon betalen. Bovendien is het nog niet zeker of werknemers in die situatie recht hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht.
Om de werknemer niet zonder inkomen te plaatsen, kan je eventueel vakantiedagen of inhaalrust inplannen. Ook dat kan enkel als de werknemer akkoord gaat.