Werf je eerste werknemer aan voor eind 2020!

Werf je eerste werknemer aan voor eind 2020!

Draait uw eenmanszaak goed? En overweeg je een eerste werknemer aan te werven? Doe dat dan vóór 1 januari 2021!

Je hebt dan recht op een doelgroepvermindering van onbepaalde duur voor die eerste aanwerving.

 

Wat is een doelgroepvermindering eerste aanwervingen?

Om startende ondernemers die voor het eerst werknemers aanwerven te ondersteunen voorziet de overheid in een vermindering van de RSZ-bijdragen. Die verminderingen kan je krijgen voor de eerste zes aangeworven werknemers.

Voor de eerst aangeworven werknemer krijg je een grotere vermindering dan voor de tweede. Voor de tweede heb je dan weer recht op een grotere vermindering dan voor de derde tot de zesde werknemer.

 

Welke aanwervingen worden als eerste aanwerving beschouwd?

Je hebt recht op die doelgroepvermindering als je:

  • hetzij voor het eerst een werknemer die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen is in dienst neemt. Dat wil zeggen dat je als de werkgever voor een tewerkstelling in dezelfde technische bedrijfseenheid nog nooit aan de socialezekerheidswetgeving voor werknemers onderworpen geweest bent;
  • hetzij gedurende een periode van 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van aanwerving voorafgaan, geen werknemers meer tewerkgesteld heeft die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen waren.

Kortom, werf je op 10 januari 2020 een werknemer aan? Dan heb je recht op deze doelgroepvermindering als je in 2019 geen werknemers had die aan de RSZ onderworpen waren.

 

Waarom is de eerste aanwerving zo interessant?

Als je een eerste werknemer aanwerft, krijg je een vrijstelling voor de RSZ-basisbijdragen. Je betaalt dus enkel een beperkte bijkomende bijdrage.

Doelgroepverminderingen worden meestal voor een beperkte periode toegekend. Voor een eerste aanwerving tot en met 31 december 2020 geldt de vrijstelling echter onbeperkt! Dat betekent dat je voor je eerste werknemer nooit de basisbijdragen moet betalen. Voor de tweede tot de zesde werknemer is de doelgroepvermindering wel beperkt in de tijd.

Voor een eerste aanwerving vanaf 1 januari 2021 zal de vermindering terug beperkt worden in de tijd!

Als je dus overweegt om een eerste werknemer aan te werven, doe dat dan in 2019 of 2020. Zo geniet je langer van die doelgroepvermindering.

En wat als jouw eerste werknemer de onderneming verlaat? Geen probleem! Zolang je werknemers in dienst hebt kan je gebruik maken van de doelgroepvermindering. De vermindering wordt dan toegepast op een andere werknemer.

 

Heb je nog vragen? Contacteer KMO Team HR Focus.