Werk je met personeel? Dit zijn de nieuwigheden voor 2020

Werk je met personeel? Dit zijn de nieuwigheden voor 2020

2020 is niet enkel een schrikkeljaar, het Chinese jaar van de Rat en de magische horizon voor heel wat bedrijfsambities… Het is ook het jaar van sociale verkiezingen en heel wat andere nieuwigheden. Traditiegetrouw brengen wij een top tien van niet te missen nieuwtjes.

 

1. Verzeker al je stagiairs (kleine statuten)

Vanaf 1/1/2020 moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor al je stagiairs, zelfs stagiairs waarvoor je geen sociale zekerheidsbijdragen betaalt (de zgn. kleine statuten).

 

2. Bedrijfswagens worden duurder

Zoals elk jaar, wordt ook in 2020 de bedrijfswagen weer wat duurder. Dit door drie maatregelen:

  • De CO2-taks stijgt (dit is de solidariteitsbijdrage van de werkgever)
  • Auto-en brandstofkosten worden minder aftrekbaar
  • Valse hybrides worden fiscaal minder voordelig.

 

3. Heel wat lonen stijgen (indexering)

Voor heel wat werknemers staat 1 januari gelijk met een loonsverhoging. Onder meer in volgende sectoren worden de lonen geïndexeerd:

  • voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
  • de schoonmaaksector (PC 121)
  • land- en tuinbouw (PC 144 en 145,…)

Ook het Paritair Comité 200, de grootste sector van het land, krijgt een loonindexering van 0.80% op 1/1/2020.

 

4. Minder RSZ-korting in Vlaanderen

Vanaf 1/1/2020 krijgen werkgevers in het Vlaamse gewest minder snel een RSZ-korting (doelgroepvermindering) bij aanwerving van een oudere werknemer. De huidige minimumleeftijd van 55 jaar wordt namelijk opgetrokken naar 58 jaar.

De RSZ-korting voor midden geschoolden valt bovendien helemaal weg.

 

5. Loonbonus

De niet recurrente resultaatsgebonden bonus is een sociaal en fiscaal voordelige manier om je werknemers een extraatje toe te kennen. In 2020 kan je een hogere loonbonus toekennen via dit systeem. De maximumgrenzen verhogen namelijk als volgt:

  • Een maximale sociale vrijstelling (met betaling in 2020) van 3413 euro (i.p.v. 3383 euro).
  • Een fiscale maximumgrens (met betaling in 2020) van 2968 euro (i.p.v. 2942 euro)

6. Sociale verkiezingen

In 2020 zijn het opnieuw sociale verkiezingen. Tussen 11 en 24 mei 2020 moeten alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers sociale verkiezingen organiseren.

 

7. Fiscale vrijstellingen in de bouwsector

In de bouw- en aanverwante sectoren is er sinds 1/1/2018 een fiscale vrijstelling voorzien voor teams die werken in onroerende staat verrichten op werven. Het percentage van die vrijstelling wordt op 1 januari 2020 opgekrikt tot 18% (tegenover slechts 6% in 2019).

 

8. Fiscale vrijstelling wetenschappelijk onderzoek voor bachelors

Sinds 2018 is de fiscale vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek uitgebreid naar onderzoekers met een bachelorsdiploma. Mits enkele voorwaarden mag je momenteel 40% van de bedrijfsvoorheffing op hun lonen houden, in plaats van door te storten aan de fiscus.

Vanaf 1/1/2020 wordt die vrijstelling opgetrokken tot maar liefst 80%.

 

9. Eerste werknemer aanwerven: doe het zeker in 2020

Het voordelig aanwerven van een eerste werknemer gaat zijn laatste jaar in. Wie momenteel een eerste werknemer aanwerft, krijgt een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen. Op 31/12/2020 eindigt die maatregel, die onderdeel was van de (sociale) taxshift.

Als je een eerste werknemer wil aanwerven, doe het dan zeker nog in 2020.

 

10. Hervorming Brusselse kinderbijslag

Op 1/1/2020 gaat ook Brussel aan de slag met een nieuwe kinderbijslagregeling. Dit naar analogie met Vlaanderen en Wallonië, die eerder al het beheer en de betaling van de kinderbijslag overnamen van het federale niveau.

 

Concreet moet je als werkgever vanaf 1/1/2020 niet meer aangesloten zijn bij een kinderbijslagfonds. Vanaf nu kiest elke werknemer zelf zijn kinderbijslagfonds in plaats van de werkgever.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met je dossierbeheerder bij KMO Team HR Focus.