Werken in Belgie, wonen in het buitenland

Werken in Belgie, wonen in het buitenland

Doe je beroep op zelfstandigen of werknemers die in het buitenland wonen of verblijven? Dan moet u in bepaalde sectoren sinds maandag 24 augustus hun verblijfs- en contactgegevens registreren. U moet die gegevens in een geactualiseerd register bijhouden tot 14 dagen na het einde van de werken.

De overheid heeft dit vastgelegd in een ministerieel besluit.

 

In welke sectoren moet u de gegevens bijhouden?

De verplichting om de gegevens bij te houden geldt niet voor alle sectoren. Enkel werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren in de volgende sectoren moeten de gegevens van de in het buitenlandse wonende of verblijvende zelfstandigen of werknemers bijhouden:

 

 • De bouwsector
 • De schoonmaaksector
 • De land- en tuinbouwsector
 • De vleessector 

 

Wiens gegevens moet u bijhouden?

U moet de gegevens van de volgende buitenlandse werknemers of onderaannemers registreren:

 

 • Werknemers die in het buitenland wonen of verblijven
 • Zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven 

 

Deze regel is niet van toepassing op grensarbeiders. Grensarbeiders zijn werknemers die in een andere EU-lidstaat wonen, in België werken en elke dag of tenminste éénmaal per week terugkeren naar hun woonplaats. Hun gegevens moet u dus niet bewaren.

Ook van werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven, moet u geen gegevens bijhouden.

Tot slot moeten de gegevens ook niet worden bijgehouden als de zelfstandige of de werknemer werken uitvoert bij of voor een natuurlijke persoon. De uitgevoerde werken moeten dan wel voor strikt persoonlijke doeleinden van de natuurlijke persoon zijn. Het kan bijvoorbeeld om werken aan de woning van de persoon in kwestie gaan.

 

Welke gegevens moet u registreren?

U moet de volgende gegevens registreren:

 

 • De naam en de voornamen van de zelfstandigen en werknemers
 • De geboortedatum
 • Het rijksregisternummer of het BIS-nummer als de persoon geen rijksregisternummer heeft
 • De verblijfplaats van de werknemer of de zelfstandige tijdens de werkzaamheden in België
 • Het telefoonnummer waarop de zelfstandige of de werknemer kan worden gecontacteerd
 • Als het van toepassing is: de personen waarmee de werknemer of de zelfstandige in België samenwerkt

 

Heeft u nog andere verplichtingen?

Ja. Indien de werknemer of de zelfstandige die in het buitenland woont het zogenaamde “Passenger Locator Form” moet invullen als hij of zij België binnenkomt, moet u nagaan of dat formulier is ingevuld.

Kan de zelfstandige of de werknemer dat bewijs niet voorleggen? Dan moet u ervoor zorgen dat hij of zij dat invult vóór er begonnen wordt met werken.