Wetswijzigingen in 2021: impact op je onderneming en je privé persoon

Wetswijzigingen in 2021: impact op je onderneming en je privé persoon

In 2021 staan er heel wat wetswijzigingen op til waarbij je als onderneming of privépersoon een impact kan ondervinden. Wij lichten een tipje van de sluier op en geven wat verduidelijking.

Ondernemingen

 

 • 1 december 2020: inwerkingtreding van de B2B-wet welke de contractvrijheid tussen ondernemingen beperkt. Deze wet heeft belang voor de algemene voorwaarden van een onderneming. Het is belangrijk deze te herbekijken naar aanleiding van de nieuwe wetgeving die strengere regels invoert voor B2B-relaties. In de volgende nieuwsbrief lees je er meer over.

 

 • 30 april 2021: de UBO-verplichtingen worden uitgebreid. Vanaf dan moeten er meer informatiegegevens worden opgenomen. De bijkomende UBO-verplichtingen gelden vanaf 11 oktober 2020, maar er is tijd tot 30 april 2021 voor wie voorheen reeds was geregistreerd.

 

 • 1 juli 2021: nieuwe btw-regels voor e-commerce en verkopen op afstand. Er komt een vereenvoudiging van de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten.
  Er komt een vereenvoudiging voor kleine ondernemers: de btw wordt geheven in de lidstaat van bestemming en op basis van de daar geldende btw-tarieven behalve voor kleine e-commerce ondernemers (onder omzetdrempel van € 10.000,00 én slechts in 1 EU-land gevestigd). Voor kleine ondernemers is de btw verschuldigd aan het EU-land waar het transport begint (in principe de vestiging van de verkoper).

 

 • 1 september 2021: Inwerkingtreding nieuw goederenrecht: grondige herwerking en modernisering van de huidige regels. Deze modernisering is belangrijk voor vastgoedconstructies:
  • Opstalcontracten: Verhoging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar, terwijl het opstalrecht in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend kan zijn.
  • Erfpacht: Vermindering van de minimumduur van erfpacht tot 15 jaar en wijziging vergoedingsmechanisme
  • Vruchtgebruik rechtspersonen: flexibilisering van de duur van het vruchtgebruik ten voordele van rechtspersonen: maximale termijn wordt verhoogd naar 99 jaar .

 

 

Privépersonen

 

 • 15 december 2020: afschaffing van de Kaasroute: verplichte registratie van schenkingsakten die verleden worden voor een buitenlandse notaris. Naar aanleiding van deze registratie is dus altijd schenkbelasting verschuldigd (behalve in de gevallen waarin men van een vrijstelling kan genieten). Belangrijk voor schenkingen die voor een buitenlandse notaris worden verleden. Hier is ook schenkbelasting op verschuldigd (wat voorheen niet het geval was).

 

 • 1 juli 2021: hervorming erf- en schenkbelasting:
  • Afschaffing van het duolegaat of een legaat ‘vrij van erfbelasting’. Wie een duolegaat in een testament heeft opgenomen, raden we aan het testament te laten bekijken door een notaris en indien nodig te laten aanpassen.
  • De invoering van de vriendenerfenis maakt het fiscaal interessanter om aan vrienden te schenken: aan een of meer vrienden kan een legaat worden vermaakt aan een gunstig tarief van 3%.
  • Om schenkingen aan een goed doel interessanter te maken worden de erf- en schenkbelasting voor goede doelen herleid naar 0%.

 

Heb je vragen over een van bovenstaande topics? Neem dan zeker even contact op met onze collega’s bij Tax & Legal. We helpen je graag verder.

 

Ilja Bohner

KMO Team Tax & Legal

 

 

Nota:

1 Momenteel is dit enkel het geval als de jaarlijks voorziene omzetdrempel wordt overschreden.
2 Momenteel is de maximumduur 50 jaar
3 Momenteel is de minimale duurtijd 27 jaar
4 Momenteel is de maximumduur 30 jaar